Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror 2017

07/03/2017

Mae Simon yn aelod cychwynnol o Glwb Mynydda Môn ar Ynys Môn. Dechreuodd y clwb yn dilyn ychydig o sesiynau blasu ac roedd Simon yn un o’r grŵp bach oedd yn awyddus i gynnal y clwb. Mae’r clwb yn aelod o’r BMC ac maent yn cynnig sesiynau dringo dan do wythnosol yn ogystal â theithiau a digwyddiadau rheolaidd. Mae Simon yn aelod o bwyllgor y clwb ac yn dal ei wobr wal ddringo. Ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at ei Wobr Dringfa Sengl a Gwobr Arweinydd Mynydd er mwyn iddo allu cyflwyno aelodau newydd i’r gweithgareddau.