Archif Newyddion Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror - Judy Cooper

28/02/2018

​Judy Cooper o Glwb Padlo Dysynni ydi Gwirfoddolwr y mis ar gyfer Chwefror. Mae’r gwirfoddolwr diymhongar yma o ardal Tywyn yn teimlo ychydig yn anghyfforddus yn derbyn y wobr, gan ei bod yn teimlo ei bod yn un o dîm o wirfoddolwyr y mae hi’n falch iawn o’i fod yn rhan.

Wedi dweud hynny, yn anffodus bu farw arweinydd gwirfoddol olaf y clwb yn ddiweddar, ac yn dilyn cyfarfod gydag aelodau’r clwb ynglŷn â’i ddyfodol, Judy oedd yr un a gysylltodd i atgyfodi’r clwb. Mi fu hi’n gyfrifol am dynnu pawb at ei gilydd i arwain a phwyllgora’r clwb, chwilio am arweiniad gan y Bartneriaeth Awyr Agored a cheisio dod o hyd i gyllid. Gyda chymorth y gwirfoddolwyr eraill, dyma ychydig o lwyddiannau hyd yn hyn;

• Creu pwyllgor newydd

• Datblygu a diweddaru polisïau

• Cynyddu’r aelodaeth i 27 a chreu rhestr aros

• Sesiynau pwll wythnosol o Hydref i Ebrill, wedyn sesiynau tu allan am weddill y flwyddyn

• Datblygu cynllun pŵer padlo o fewn y clwb

• Datblygu’r cynllun cynorthwydd padlo

• Ysgrifennu nifer o geisiadau grant, trefnu cyfarfodydd, ymgysylltu â’r cyngor sir i geisio cael cyllid ac adeilad i’r clwb

• Chwilio a lleoli offer

• Cynyddu’r nifer o hyfforddwyr i’r sesiynau pwll

• Creu calendr o ddigwyddiadau

Mae pob clwb angen arweinydd cryf, a dwi’n credu mai Judy ydi’r person yna

Dywedodd Judy “Dwi’n edrych ymlaen at argymell pobl eraill ar gyfer y wobr yn y dyfodol, mae wedi bod yn flwyddyn brysur ond rydym wedi cael cefnogaeth wych, yn enwedig gan aelodau’r pwyllgor a’r hyfforddwyr. Rydym yn ffodus iawn o gael grŵp o bobl ifanc anhygoel a rhieni cefnogol.”