Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror - Cheryl Brassey

28/02/2019

Mae Cheryl Brassey yn hoff iawn o nofio yn yr awyr agored ac ers iddi gychwyn Clwb Nofio Traeth Lligwy yn 2018, mae hi wedi cyflwyno dros hanner cant o bobl i fwynhau nofio yn yr awyr agored. Mae croeso i bawb o bob gallu ac mae nifer o ymwelwyr o’r parciau carafanau lleol yn ogystal â thrigolion lleol yn ymuno â’r sesiynau nofio mewn unrhyw dywydd. Yn dilyn pob sesiwn mae panad cynnes a llawer o chwerthin i’w gael yng Nghaffi Traeth Lligwy.

Mae awch Cheryl am hwyl wedi effeithio arnom i gyd ac mae ei chroeso cynnes a chysurol wedi rhoi’r hyder i nifer o bobl neidio i mewn i’w gwlypwisg a rhoi cynnig ar nofio yn yr awyr agored.

Mae’r llun yma ohoni yn nofio yn Llyn Idwal ym mis Chwefror yn wên o glust i glust yn dyst o’r ysbrydoliaeth mae’n rhoi i eraill.