Gwirfoddolwyr y Mis: Ionawr 2017

15/03/2017

Mae Wendy yn aelod brwdfrydig o Glwb Canŵio Amlwch, ac mae hi wastad yn barod i helpu unrhyw un. Yn aml iawn mae Wendy yn brysur yn cludo caiacs unigolion sydd heb rac ar do eu ceir o un lle i’r llall. Mae hi hyd yn oed yn gwirfoddoli i fod yn yrrwr gwennol ar deithiau nad ydi hi’n padlo arnynt. Mae hi bob amser yn cefnogi ein cyfarfodydd, ein sesiynau pwll ayyb ac mae’n fodlon dysgu sgiliau newydd. Heb os nac oni bai, mae Wendy yn aelod gwerthfawr iawn o’n clwb.

Phil Edwards, Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch