Gwirfoddolwr y mis: Ionawr 2018 - ​Stephen Weake Pŵer Seiclo- Clwb Seiclo Hygyrch

05/02/2018

Mae Steve wedi bod yn ran allweddol o waith cynllunio a sefydliad yr hwb seiclo yng Ngwynedd. Mae ganddo brofiad blaenorol o’r hyn gan ei fod eisoes wedi gweithio ar brosiectau addasol tebyg yn Lloegr.

Mae wedi chwarae rhan allweddol yn sefydliad Clwb Hygyrch Pŵer Seiclo ym Mhlas Menai. Mae ganddo ddiddordeb angerddol mewn seiclo ac mae’n bresennol ymhob sesiwn clwb, unai’n arwain reidiau neu’n cynnal a chadw’r beics.

Gyda chefnogaeth y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Gwynedd a Chwaraeon Anabledd Cymru, mae Steve wedi llwyddo i gynyddu nifer aelodaeth y clwb ac wedi recriwtio gwirfoddolwyr newydd.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chlwb Addasol Pŵer Seiclo, neu os hoffech chi ymuno â Steve fel gwirfoddolwr i’r clwb, cysylltwch â Steve ar stephen.weake@btinternet.com.