Gwirfoddolwr y Mis - Mehefin 2018

25/06/2018

Gill Scheltinga yw cadeirydd Gŵyl Gerdded Conwy a hi oedd yn gyfrifol am sefydlu’r ŵyl flynyddol nôl yn 2013.

Am y ddwy flynedd gyntaf roedd yr ŵyl yn cael ei rhedeg o dan Cerdded Conwy Walks, ond ers 2015, mae wedi cael ei rhedeg a’i chynnal yn gwbl annibynnol. Erbyn hyn mae gan Gill gefnogaeth gan bwyllgor brwdfrydig a thalentog, gyda phob un ohonynt yn byw yn Nhrefriw.

Yn 2014, o dan oruchwyliaeth Gill, mi dderbyniodd Trefriw y statws Walkers are Welcome i’w pentref (Trefriw yw’r unig bentref yn Eryri i dderbyn achrediad o’r fath). Yn ogystal â hyn mi ail-gyflwynodd Gill Ras Melin Trefriw, sef ras o 11 milltir dros fryniau. Dyma’r tro cyntaf er degawdau i’r ras yma gael ei chynnal.

O dan arweiniad brwdfrydig Gill, mae’r Ŵyl Gerdded yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac mae bellach yn cael ei hystyried fel un o brif ddigwyddiadau cerdded yn Eryri; ym mis Mai 2018, mi gymrodd tua 250 o gerddwyr ran mewn 20 o deithiau cerdded dros y tri diwrnod, gyda nifer yn ei disgrifio fel yr ŵyl orau hyd yn hyn.