Gwirfoddolwr y Mis: Mawrth 2017: Simon Owen

06/04/2017Mae Simon Owen yn un o sefydlwyr Clwb Rhwyfo Môr Conwy. Mi dderbyniodd y clwb y wobr Clwb Cymunedol y Flwyddyn ddwy flynedd yn ôl ac maent bellach wedi cyrraedd lefel arian Insport.

Mae Simon yn rhoi’i holl ymdrech ac oriau o waith yn y cefndir i sicrhau bod y clwb yn rhedeg yn esmwyth gan ofalu bod y rhwyfwyr yn ddiogel ac yn cael digon o hwyl ar y dŵr, yn ogystal â rhedeg y sesiynau wythnosol.

Mae sicrhau bod y clwb yn un hollgynhwysol yn un o’u prif amcanion ac mae Simon wedi cynllunio a chreu addasiad i gychod rhwyfo Celtaidd er mwyn eu gwneud yn fwy addas i bara-rwyfwyr. Mae’n berson gwbl anhunanol ac yn aml iawn mae’n barod i dynnu allan o rasys er mwyn llywio i eraill neu sefyll i lawr er mwyn rhoi profiad i aelodau eraill.

Mae Simon yn Gadeirydd ac yn Swyddog Diogelwch i’r clwb, mae’n trefnu a pharatoi sesiynau (symud cychod / cydgasglu offer a phobl!), yn hyfforddi eraill ac wrth gwrs, yn cynnal a chadw cychod, trelars a’r holl offer!