Gwirfoddolwyr y Mis: Mawrth 2018

24/04/2018

John Smith o Glwb Hwylio Merioneth ydi enillydd gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Mawrth eleni, oherwydd ei ymroddiad i ail-lunio amcanion y Clwb wrth iddynt ddatblygu o fod yn glwb hwylio traddodiadol i gyflwyno gwahanol weithgareddau ar y dŵr, gan gynnwys caiacio, ac annog datblygiadau mewn gweithgareddau megis rhwyfo cychod hir

Celtaidd a hwylio dingis.

Mae John, yn ogystal â gwirfoddolwyr eraill, wedi cefnogi gwahanol ddigwyddiadau fel y rhan nofio mewn dŵr agored ym Mwrlwm Bermo am yr ail dro yn 2018, heb anghofio Gŵyl Padlo Bermo fu bron a dod i ben ychydig o flynyddoedd yn ôl ond sydd bellach yn ei 6ed neu’i 7fed mlynedd.

Mae John hefyd wedi helpu i ail-lunio’r Ras Hwylio’r Tri Copa eleni, yn ogystal â helpu sefydlu Clwb Achub Bywyd posib ar y cyd â ChHM, RLNI, Pwll Harlech a SSLSSW.

Mi fu John hefyd yn gyfrifol am ysgrifennu nifer o geisiadau grant a sefydlu Pontŵn cymunedol Harbwr Abermaw. Mae John yn aelod gweithredol o’r Viaduct Access Group sy’n ceisio cael llwybr o Abermaw i lwybr yr arfordir dros y Mawddach a fydd yn galluogi nifer o ddigwyddiadau fel cerdded, rhedeg a beicio.

Mae John hefyd yn gadeirydd i Ymddiriedolaeth Cymuned Abermaw sy’n cael ei lansio ym mis Awst 2018 a fydd â’r amcan o ddatblygu’r harbwr a chyfleusterau’r traeth.