Gwirfoddolwr y Mis : Mai 2017 - Alan Williams

15/05/2017

​Mae Alan yn un o aelodau cychwynnol Clwb Mynydda Môn ac mi chwaraeodd ran hanfodol yn ei sefydliad. Mae wedi bod yn drysorydd i’r clwb ers y dechrau ac oherwydd ei lygad am fanylder wrth gynnal a chadw cyllid y clwb, yn ogystal â’i lwyddiant wrth ymgeisio am wahanol grantiau, mae’r clwb yn parhau i ffynnu. Bu Alan yn ddringwr brwdfrydig yn ei ieuenctid, ac yn dilyn cyfnod i ffwrdd, mae bellach wedi ail-afael yn y gamp. Mae ei arddull tawel a digynnwrf, a’i brofiad eang, yn annog aelodau llai profiadol i wthio’u hunain a chyrraedd eu potensial.