Archif Newyddion ​Gwirfoddolwr y mis- Mai 2017 - Manja Ingle - Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru.

02/06/2017

Mae Manja wedi bod yn gweithio’n ddiflino am 18 mis gyda chlwb ChEGC. Mae ganddi’r dasg o chwilio a threfnu hyfforddwyr ar gyfer y sesiynau clwb. Yn aml iawn, Manja yw’r sylwebydd ar gyfer y rasys, a hi sy’n gyfrifol am y gwaith papur. Mae Manja wastad ar gael i helpu gyda’r sesiynau clwb ac mae’n sicrhau bod ymholiadau a galwadau ffôn yn cael eu hateb. Dyma wirfoddolwr sy’n haeddiannol iawn o’r wobr ar ddiwedd tymor sgïo brysur iawn i’r clwb.