Gwirfoddolwraig y Mis - Hydref 2017 - Judy Clarke Clwb Canŵio Colwyn

12/11/2017

Mae Judy wedi bod yn aelod o Glwb Canŵio Colwyn am 6 mlynedd bellach. Mae hi’n wirfoddolwraig gweithgar ac mae hi wrth ei bodd yn padlo ar y môr. Mae wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â mentoriaid y Bartneriaeth i ddatblygu gwirfoddolwyr newydd ar gyfer y clwb. Eleni mae hi wedi ennill ei gwobr arwain 3* ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ei gwobr arwain môr (yr hen wobr 4*). Un o amcanion eraill Judy ydi ceisio annog mwy o ferched i badlo ar y môr.