Gwirfoddolwr y Mis: Medi 2018: Jackie Evans

10/09/2018

Cafodd Clwb Dringo Cyswllt Conwy ei sefydlu ym mis Hydref 2016 ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu. Maent y n cyfarfod yn wythnosol ar wal ddringo wych Ysgol y Gogarth, Llandudno. Dros fisoedd yr haf, maent hefyd yn cyfarfod a dringo ar greigiau lleol, gan ddefnyddio’r sgiliau newydd a ddysgwyd.

O dan arweiniad y prif hyfforddwr, Gerwyn Lloyd, mae’r unigolion yn canolbwyntio ar ddysgu a datblygu sgiliau dringo, gwaith rhaff a thechnegau belaio. Mae hefyd yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol sydd yn cyfrannu tuag at gryfder, ffitrwydd a chydsymudiad. Ers i’r clwb ddechrau, mae Gerwyn wedi bod yn cael cymorth gan ei bartner Jacki, sydd yn gwirfoddoli i oruchwylio a rhedeg y sesiynau.

Dywedodd Non Lederle, un o sefydlwyr y clwb, “Mae Jacki wedi rhoi ei hamser i gynorthwyo Gerwyn gyda’r dringo ers i’r clwb ddechrau. Mae’r aelodau sy’n mynychu yn gwerthfawrogi ei chyfraniad ac yn aml byddant yn gofyn am ei chymorth hi dros yr hyfforddwr! Mae Jackie yn amyneddgar, yn garedig ac yn wybodus ac mae Cyswllt Conwy yn ffodus iawn o’i chael. “

Mae moeseg diogelwch cryf o fewn y clwb, ac mae’r unigolion bob amser yn edrych ar ôl ei gilydd a datblygu gwaith tîm. Ar yr un adeg, mae awyrgylch hapus a hwyliog o fewn y sesiynau clwb, gyda’r unigolion yn annog ei gilydd wrth rannu jôc neu ddau. Mae croeso i aelodau newydd ymuno â’r clwb ac os oes gan unrhyw un ddiddordeb, yna cysylltwch â Non drwy Non@conwy-connect.org.uk neu drwy ffonio 01492 536486