Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2019 - 2020

18/03/2020

Lauren Farr. Gwirfoddolwr y flwyddyn am 2019-2020. Mae Lauren yn weithgar iawn mewn amryw o glybiau ac yn hwyluso nifer o sesiynnau mewn gwahanol weithgareddau! Mae’r criw yma o Ysgol Eirias er engrhaifft yn falch iawn o’r cyfle i gael mynd i ddringo diolch i Lauren yn rhoi ei hamser! Mae gwirfoddolwyr fel Lauren yn werthfawr iawn a dyna pam yr hoffem ddweud Diolch yn Fawr iddi hi drwy ei gwobrwyo fel ein Gwirfoddolwr y Flwyddyn.