Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Gwener

05/06/2020

I orffen yr wythnos dyma ddathlu dim UN, ond CRIW arbennig sy’n profi y gellir mwynhau yr awyr agored dim ots beth yw’r amgylchiadau!

Dydi’r cyfyngiadau diweddar ddim yn mynd i stopio clwb awyr agored Ysgol y Gogarth wneud eu hoff weithgareddau!

Mae’r athro Jon Goodwin yn caru antur ac wrth ei fodd yn rhannu hyn gydag aelodau y clwb, sydd yr un mor frwdfrydig ag o! Er fod y clwb ysgol wedi bod ychydig yn wahanol yn ddiweddar, maen’t yn dal wedi cael cyfleoedd beicio a dringo, yn taclo waliau uchel a ramps a rhwystrau o bob math!

Mae llawer o bobl yn rhoi o’u hamser i alluogi’r aelodau gael y cyfleoedd yma, ond does dim yn disgrifio y diolch yn well na’r wynebau hapus yma!

Ond jest rhag ofn, dyma un DIOLCH YN FAWR IAWN bach arall!’