Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Iau

04/06/2020

Yn padlwraig frwd, mae Claire yn aelod o ddau glwb a wastad yn dod i’n helpu mewn digwyddiadau Y Bartneriaeth; fel “Superwoman”, mai o hyd yna pan fyddwch ei hangen!!

Er nad ydi wedi gallu bod allan ar y dŵr yn ddiweddar, mae Claire dal wedi bod yn brysur. Yn defnyddio ei phrofiad efo un clwb i helpu un arall, mae hi yn ystod y cyfnod cloi, wedi cwblhau y gwaith angenrheidiol i gychwyn CADP ar eu taith i fod yn glwb cynhwysol, sy’n golygu y gall gynnig cyfleoedd anturus i unigolion gydag anghenion gwahanol.

Mae hefyd wedi llwyddo i gael arian i glwb Canwio Amlwch brynnu offer SUP i allu cynnig sesiynnau gweithgareddau amrywiol!

Fe hoffem wybod lle mae Claire yn cael yr holl amser ac egni i bopeth mai’n gwblhau, ond hefyd yn gobeithio y bydd yn cymryd y cyfle i ymlacio a mwynhau y “trît” bach sydd ar ei ffordd iddi hi!