Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Mawrth

02/06/2020

Jamie yw “Chief” y clwb sy’n darparu cyfleoedd dringo a datblygiad i blant a phobl ifanc ar draws Ynys Môn.

Mae’n glwb poblogaidd iawn a’r aelodau i gyd yn methu dringo gyda’u gilydd ar hyn o bryd; ond wrth lwc, mae’r “chief” wedi bod yn cadw pawb mewn cysylltiad, yn cynghori ar bob math o bethau: ffilmiau dringo gwych iddynt eu gwylio a’u hysbrydoli, cynllunio fideos gweithgareddau i’w cadw yn ffit a barod am ddringo pan ddaw y cyfle yn ôl!

Mae Jamie yn rhan o dim cryf o wirfoddolwyr ac yn awyddus fod pawb yn chwarae rhan allweddol o lwyddiant y clwb, felly diolch hefyd i Ian, Bari, Pete, Celt, Lewis, Megan, Jon ac unrhyw un arall sy’n rhan o’r clwb!

Mae nhw yn methu aros i fod yn ôl yn dringo, mwynhau a llwyddo gyda’u gilydd!

Diolch yn Fawr i chi i gyd!