Arolwg clybiau gweithgareddau awyr agored yng Nghymru

21/02/2018

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â Phrifysgol Bangor a gyda chefnogaeth y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, yn cynnal ymchwil eang sy’n ymwneud â gweithgareddau awyr agored yng Nghymru. Bwriad yr ymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o ddarpariaeth gweithgareddau awyr agored yng Nghymru gan adnabod y bylchau ac awgrymu sut y gallem wella’r ddarpariaeth yma.

Mae sawl rhan i’r ymchwil yma. Ceir adolygiad o ymchwiliadau sydd eisoes yn bodoli ar fanteision y sector awyr agored yng Nghymru, a thu hwnt. Yn ogystal â hyn, bydd holiadur yn cael ei ddosbarthu i ysgolion uwchradd, clybiau a darparwyr gweithgareddau awyr agored yng Nghymru er mwyn gweld sut y gallem wella’r ddarpariaeth, drwy adnabod y bylchau a nodi’r anghenion. O’r canfyddiadau hyn, bydd cyfres o astudiaethau achos yn cael eu sefydlu er mwyn cael dealltwriaeth ddyfnach o’r materion yma.

Sut allwch chi helpu?

Os ydych chi’n gysylltiedig â chlwb gweithgareddau awyr agored yng Nghymru, gallwch gwblhau’r holiadur yn y Gymraeg neu’r Saesneg, drwy ddilyn y dolenni isod. Bydd canlyniadau’r holiadur yma yn hynod o ddefnyddiol i asesu’r anghenion a darganfod beth yw’r bylchau o fewn y gwahanol ardaloedd yng Nghymru, yn ogystal â gweld sut y gallem ddarparu’r gefnogaeth orau i glybiau yn y dyfodol.

Arolwg clybiau gweithgareddau awyr agored yng Nghymru