Beth bynnag fo’ch antur y Pasg hwn: Mentra’n Gall -Tro dy ddiwrnod da yn ddiwrnod gwell

22/03/2018

Mae gwyliau’r Pasg ar ein gwarthau, a boed law neu hindda, bydd pobl yn mentro allan i fwyhau anturiaethau yn awyr agored gwych Cymru! Fel rhan o lansiad ymgyrch newydd sy’n cwmpasu Cymru gyfan heddiw, rydym ni’n gofyn i bobl ‘Fentra’n Gall’. Beth bynnag fo’ch gweithgaredd, fe wnaiff ystyried ychydig o bethau syml helpu i sicrhau fod eich diwrnod yn wych, ac y byddwch yn teithio adref yn ddiogel ar ddiwedd y dydd, yn edrych ymlaen at eich antur nesaf.

Mae’r wefan, AdventureSmartWales.com, yn sicrhau fod gennych chi’r holl wybodaeth sy’n ofynnol i fentro i’r awyr agored, yn hyderus eich bod wedi paratoi at ddiwrnod gwych. Holwch dri chwestiwn syml i chi eich hun cyn i chi gychwyn:

A oes gen i’r offer iawn?

A ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?

A ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer y diwrnod?

I gael rhagolygon y tywydd, amser machlud yr haul, adegau’r llanw a llawer rhagor o gynghorion ymarferol, fe wnaiff AdventureSmartWales.com gynnig yr holl atebion gofynnol i chi. Gallwch hefyd wylio ein tair ffilm fer newydd yn dangos y cyfoeth o anturiaethau y gellir eu mwynhau yng Nghymru, gan amlygu sut i sicrhau fod gennych chi’r offer a’r wybodaeth briodol i fod yn ddiogel! Os ydych chi’n rhedeg busnes twristiaeth yng Nghymru, mae arnom ni angen eich help i annog eich cwsmeriaid i fwynhau awyr agored gwych Cymru yn ddiogel.

Rydym ni wedi darparu nifer o adnoddau a syniadau sy’n barod i chi eu defnyddio, felly trowch at ein Pecyn Cymorth i Fusnesau Mentro’n Gall Cymru (www.adventuresmartwales.com/toolkit/) a dewch i ni sicrhau fod pobl yn mynd allan i fwynhau ein harfordir a’n cefn gwlad!