Cumbria

Mae Claire wedi bod yn weithwraig Addysg Awyr Agored broffesiynol ers 2002 ac mae bellach yn un o aelodau diweddaraf i’n tîm staff wedi iddi gael ei phenodi fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored y Bartneriaeth yn Copeland. Ar ôl gweithio mewn nifer o ganolfannau awyr agored ar draws Lloegr a Chymru (gan gynnwys Outward Bound a Calvert Trust), mae Claire yn ychwanegu ei gwybodaeth helaeth o weithgareddau awyr agored i’r tîm.

Wrth weithio ar brosiect ‘Agor y Drws i’r Awyr Agored’ Prydain gyfan, mae Claire yn edrych ymlaen at fynd ati i rannu ei brwdfrydedd am antur gydag eraill ac i allu rhannu’r holl lwyddiannau a’r gwaith da sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, gyda Gorllewin Cumbria.

Wrth fyw yn Cumbria gyda’i theulu ifanc (a’r ci), mae Claire yn awyddus i wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol ar garreg ei haelwyd. Mae ganddi angerdd am helpu eraill i wthio eu hunain i lwyddiant ac mi fyddech mwy na thebyg yn dod ar ei thraws mewn canŵ neu gaiac, efallai yn cerdded y bryniau (nid o reidrwydd i’r dafarn) neu’n chwarae yn yr awyr agored gyda’i theulu.

Mae Claire ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad ar y ddarpariaeth bresennol yn yr ardal er mwyn creu rhaglen gwaith i’r dyfodol.

Rhestr Clybiau

Os hoffech chi wybod mwy, neu yn glwb gweithgareddau awyr agored fysa’n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â Claire ar 07592 042 118 neu claire.bryant@outdoorpartnership.co.uk.

Partners and Stakeholders for Cumbria