Gogledd Iwerddon

Mae Caoimhe yn ymuno â’r tîm gyda dros 10 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc a chymunedau, ac mae’n credu mewn defnyddio’r awyr agored fel modd i annog pobl i ddatblygu eu hunain. Mae hi wedi gweithio mewn nifer o ganolfannau mewn sawl gwlad gan gynnwys Iwerddon, Cymru, yr Alban a Chanada.

Caoimhe yw’r cyntaf o dri Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored a fydd yn ymuno â’r tîm fel rhan o brosiect ‘Agor Drysau i’r Awyr Agored’ y Loteri i rannu gwaith y Bartneriaeth Awyr Agored ar draws Prydain gyfan. Mae swyddfa Caoimhe wedi’i lleoli yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Tollymore yng Ngogledd Iwerddon ac mi fydd yn gweithio yn ardaloedd Newry, Mourne and Down – Ards and North Down – Armagh, Banbridge and Craigavion.

Fel rhan o’i swydd mi fydd hi’n sefydlu a chefnogi clybiau a grwpiau awyr agored o fewn y gymuned a chydweithio ag ysgolion a grwpiau ieuenctid i annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, gan ddefnyddio’r adnoddau naturiol ar garreg eu haelwyd.

Mae gan Caoimhe nifer o gymwysterau awyr agored gan gynnwys Gwobr Arweinydd Mynydd, Gwobr Dringen Sengl, BCU Lefel 2 mewn canŵio a chaiacio, Arweinydd Caiac Môr, Hyfforddwr Caiac Môr, Arweinydd Canŵio ac Arweinydd Beicio Llwybrau yr MBLA.

Tu allan i’w gwaith, mi allwch ddod o hyd i Caoimhe yn rhedeg gyda’i chi, ar y môr yn ei chaiac, yn beicio mynydd, dringo, neu yn padlo lawr rhyw afon.

Mae Caoimhe ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad ar y ddarpariaeth bresennol yn yr ardal er mwyn creu rhaglen gwaith i’r dyfodol.

Rhestr Clybiau

Ein Partneriaid a’n Rhanddeiliaid

Os hoffech chi wybod mwy, neu yn glwb gweithgareddau awyr agored fysa’n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â Caoimhe ar 07516 501 295 neu caoimhe.connor@outdoorpartnership.co.uk.