Adnoddau Gweithgareddau Hwyliog

Yma yn y Bartneriaeth Awyr Agored, rydym yn ffodus iawn i weithio gyda nifer o bartneriaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, a chael mynediad i lawer o gynnwys ardderchog sydd wedi ei gynhyrchu ganddynt i annog pobl i fynd allan ac i fwynhau’r awyr-agored!

Dyma ychydig o lincs i rieni gyda llawer o syniadau am weithgareddau sy’n hwyl i’w gwneud, megis llwybrau cerdded o fewn ac o amgylch yr ardd, a nifer o rai eraill i gadw’r plant yn ddiddan.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol:

https://nt.global.ssl.fastly.net/documents/50-things-activity-list.pdf

Forestry England:

https://www.forestryengland.uk/forests-at-home

Learning Through Landscapes (LTL):

www.ltl.org.uk

LTL Forest School activities:

https://www.ltl.org.uk/forest-school-ideas/

Learning Outdoors Support Team (LOST):

https://blogs.glowscotland.org.uk/ea/learningoutdoorssupportteam/

Byddwn yn ychwanegu mwy wrth i ni eu derbyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd am ddiweddariadau os gwelwch yn dda!