Gŵyl Awyr Agored 2018

Eleni mi fydd ein Gŵyl Awyr Agored yn cael ei chynnal ym Mhlas y Brenin, Capel Curig, Conwy, ar ddydd Sadwrn, Medi’r 15fed 2018. Mi fydd dros 10 o weithgareddau ar gael a bydd barbeciw gyda’r nos a chyfle i gymdeithasu. I gadw lle, am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau, neu i weld amserlen y dydd, cliciwch ar y dolenni isod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio gwybodaeth@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu drwy ffonio 01690 720 168.