Llwybrau i Waith

Ysgogi ac ymgysylltu gyda phobl trwy weithgareddau awyr agored.

Mae’r rhaglen Llwybrau i Waith wedi’i hanelu at bobl ar hyd Gogledd Cymru sydd un ai’n profi gweithgareddau awyr agored am y tro cyntaf neu sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol a/neu broffesiynol, gan arwain at ffordd o fyw mwy actif, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Rydym yn cynnig cyngor a gwybodaeth ar Wobrau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, rhaglenni hyfforddai, cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth yng Ngogledd Cymru a Phrydain.

Os ydych chi’n ddi-waith neu yn economaidd anweithgar mae’n bosib gallwn eich cefnogi.

Cysylltwch drwy decst / ffôn / e-bost

owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

01690 720166 / 07889 117142