Antur y Ferch Hon

Mi fyddem yn ysbrydoli merched i fod yn actif drwy sesiynau gweithgareddau cyfeillgar a chymdeithasol, gan gynnwys dringo, cerdded, caiacio, canŵio,beicio mynydd, sgïo, cyfeiriannu, hwylio, syrffio, achub bywydau beistonnau, rhwyfo cychod hir Celtaidd, nofio mewn dŵr agored a rhedeg mewn coedwigoedd ac ar fynyddoedd.

Mi fydd y sesiynau yma yn llawn hwyl, yn ddiogel, yn bleserus ac yn addas ar eich cyfer, ac mi fyddent yn cael eu harwain gan hyfforddwyr ac arweinwyr profiadol.

Cafodd y prosiect yma ei ddatblygu yn dilyn ymgynghoriad gan Brifysgol Bangor a Just Solutions. Darganfuwyd o’r ymchwil bod diffyg cyfleodd gweithgareddau awyr agored gan gynnwys sesiynau blasu ar lefel sylfaenol, sesiynau i’r teulu, sesiynau datblygu, sesiynau hyfforddi yn benodol i ferched a rhaglenni llwybrau carlam. I gynyddu’r nifer o ferched sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau, mae angen gwella cysylltiadau gyda chlybiau lleol, creu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli, sefydlu llwybrau i mewn i addysg bellach a hyfforddiant yn ogystal â chyflogaeth wedi’i chynnal.

Cymrwch ran yn yr hwyl wrth godi’ch hyder, gwella’ch ffitrwydd a chreu ffrindiau newydd.

Grŵp Facebook