Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn rhedeg rhaglen newydd a chyffrous ar gyfer pobl sydd rhwng 17-30 ac yn byw yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn gobeithio cynyddu’r nifer o bobl sy’n ymgeisio am swyddi hyfforddeion o fewn canolfannau a busnesau awyr agored yn yr ardal.
Ynglŷn â’r Cynllun

Bydd y cynllun yn cynnwys un diwrnod llawn y mis ac un sesiwn gyda’r nos y mis gyda’r bwriad o helpu unigolion wrth iddynt ymgeisio am swyddi, e.e. drwy ymweld â chanolfannau awyr agored a chynnig sesiynau ymarferol fel arfordiro, dringo, sgiliau mordwyo.

Diolch Arbennig

Diolch yn fawr iawn i Cronfa Iwan Huws ac Esme Kirby Snowdonia Foundation am ariannu’r prosiect yma. Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais, cysylltwch â Simon Jones ar 01690 720167 neu simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.