Cumbria

Mae Claire wedi bod yn weithwraig Addysg Awyr Agored broffesiynol ers 2002 ac mae bellach yn un o aelodau diweddaraf i’n tîm staff wedi iddi gael ei phenodi fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored y Bartneriaeth yn Copeland. Ar ôl gweithio mewn nifer o ganolfannau awyr agored ar draws Lloegr a Chymru (gan gynnwys Outward Bound a Calvert Trust), mae Claire yn ychwanegu ei gwybodaeth helaeth o weithgareddau awyr agored i’r tîm.

Wrth weithio ar brosiect ‘Agor y Drws i’r Awyr Agored’ Prydain gyfan, mae Claire yn edrych ymlaen at fynd ati i rannu ei brwdfrydedd am antur gydag eraill ac i allu rhannu’r holl lwyddiannau a’r gwaith da sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, gyda Gorllewin Cumbria.

Wrth fyw yn Cumbria gyda’i theulu ifanc (a’r ci), mae Claire yn awyddus i wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol ar garreg ei haelwyd. Mae ganddi angerdd am helpu eraill i wthio eu hunain i lwyddiant ac mi fyddech mwy na thebyg yn dod ar ei thraws mewn canŵ neu gaiac, efallai yn cerdded y bryniau (nid o reidrwydd i’r dafarn) neu’n chwarae yn yr awyr agored gyda’i theulu.

Mae Claire ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad ar y ddarpariaeth bresennol yn yr ardal er mwyn creu rhaglen gwaith i’r dyfodol.

Rhestr Clybiau

Ein Partneriaid a’n Rhanddeiliaid

Os hoffech chi wybod mwy, neu yn glwb gweithgareddau awyr agored fysa’n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â Claire ar 07592 042 118 neu claire.bryant@outdoorpartnership.co.uk.