Cefnogaeth i Wirfoddolwyr

Cefnogi gwirfoddolwyr yn yr awyr agored

Rydym yn cyfrannu tuag at gymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC) yn ogystal â rhagofynion i gyrsiau hyfforddiant, cymorth cyntaf, gweithdai DPP (e.e diogelu ac amddiffyn plant, codi arian) a chefnogaeth mentora i baratoi at wobrau’r CLlC. Mae ein rhaglen addysg hyfforddwyr, sydd bellach yn ei 10fed blynedd, yn cefnogi arweinwyr/hyfforddwyr gwirfoddol y clybiau gweithgareddau awyr agored o fewn yr ardal mewn gwahanol weithgareddau gan gynnwys dringo, cerdded, chwaraeon padlo, chwaraeon eira, rhwyfo, beicio mynydd, seiclo, achub bywydau, hwylio a sgwba blymio yn ogystal â hyfforddiant yn benodol i gynnwys pobl anabl fel Dringo i Bawb, Sailability a Surfability.

Rydym yn credu wrth fynd ati i annog gwirfoddolwyr i ennill cymwysterau gallwn godi safon hyfforddi ac arwain a fydd yn y pendraw yn gwella diogelwch clybiau awyr agored.

Mae angen i glybiau fod yn aelodau o’r Bartneriaeth Awyr Agored pob blwyddyn ariannol (Ebrill- Mawrth) a dewis yr haen aelodaeth addas er mwyn manteisio ar hyfforddiant am gost ostyngol.


Ydych chi’n chwilio am ein hen ffurflenni addysg hyfforddwyr?

Mae’r ffordd yr ydym yn prosesu ceisiadau am addysg hyfforddwyr wedi newid.

Bydd angen i wirfoddolwyr gofrestru cyfrif gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored ac yna dewis y clwb y maent yn aelod ohono o’r rhestr ar ein gwefan.

Cliciwch isod i gofrestru i dderbyn cefnogaeth.

Cofrestru

(O.N. Dim ond clybiau sydd ag aelodaeth arian ac aur all fanteisio ar hyfforddiant ac asesiadau cymorthdaledig i wirfoddolwyr.)