Cynllun Mentora

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn falch o gyflwyno ein cynllun mentora newydd. Rydym wedi ei ddylunio i helpu eich clwb a’r aelodau i ad-ennill sgiliau, hyder neu ehangu gwybodaeth sydd efallai wedi gwanhau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

Mae wedi ei gynllunio ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio tuag at gymhwyster hyfforddi. Ond yn ychwanegol, gallwn gynnig helpu gwirfoddolwyr o fewn y clwb a fyddai yn cael budd o dderbyn mentora i godi eu hyder cyn ail-gychwyn hyfforddi.

Mae’n gyfle da i wirfoddolwyr clwb gael dysgu ychydig o “dips” gan hyfforddwyr profiadol, i’w galluogi i gynnal sesiynnau hwylus a diogel wrth i glybiau ail-gychwyn ar ol y pandemic.

Beth rydym yn ei gynnig:

Pob mis, bydd 10 diwrnod mentora ar gael i wirfoddolwyr clybiau. Bydd rhain yn cael eu rhedeg 1:1 rhwng hyfforddwr profiadol yn y maes, a’r gwirfoddolwr. Mae hyn yn golygu y gallant weithio yn arbennig ar ofynion pob gwirfoddolwr yn uniogol.

Cost:

Dim ond £20 fydd cost y diwrnod mentora i’r gwirfoddolwr.

Sut i ymgeisio:

Rhaid i pob gwirfoddolwr ymgeisio yn unigol. Rhaid gwneud hyn drwy gwblhau ffurflen gais ar ein gwefan, ac mae hyn yn golygu y gallwn deilwra y dydd I anghenion y gwirfoddolwr yn unigol. Os bydd eu cais yn llwyddianus, byddwn yn rhoi y gwirfoddolwr mewn cyswllt gyda’r hyfforddwr byddwn yn benodi iddynt i drefnu dyddiad a lleoliad hwylus.

Pwy sy’n gymwys:

Rhaid i’ch clwb fod yn aelodau o’r Bartneriaeth Awyr Agored, a rhaid i’r gwirfoddolwr fod yn rhan o’r tim sy’n darparu sesiynnau neu yn hyfforddi. Mae disgwyliad iddynt barhau i helpu’r clwb yn hir-dymor..