Gwobr Gwirfoddoli

Mae’r clybiau gweithgareddau awyr agored yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth yr aelodau gwirfoddol, ac oni bai am y gwaith pwysig a’r gefnogaeth gan y gwirfoddolwyr hyn, ni fyddai’r clybiau gweithgareddau awyr agored yn gymaint o lwyddiant.

Mae’r gwirfoddolwyr yn hynod o bwysig, ac rydym yn credu y dylai’u hymdrechion gael eu cydnabod.

Cai’r wobr Gwirfoddolwr y Mis ei cynnal drwy gydol y flwyddyn, sy’n eich galluogi chi i enwebu gwirfoddolwr y credwch sy’n haeddu cydnabyddiaeth. I enwebu gwirfoddolwr haeddiannol o’ch clwb, cwblhewch y ffurflen enwebu sydd ynghlwm isod.

Gwirfoddolwyr y Mis 2019

Enillwyr Blaenorol 2018

Enillwyr Blaenorol 2017