Dilynwch Ni ar Ein Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio i gefnogi pobl Cymru a gweddill y DU i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel gweithgaredd gydol oes

Ymunwch â ni i helpu creu cyfleoedd yn eich ardal
Ymunwch â Ni
Gwobrau & Chydnabyddiaethau
Gwborau Chwareon BBC Cymru - Sefydliad y Flwyddyn
'Gwobr Cymryd Rhan Mewn ac Ymwneud gyda Chwaraeon’ Gwobrau Addysg Awyr Agored Cychwynnol y DU gyfan
Achrediad Insport Arian Chwaraeon Anabledd Cymru
Gwobr am y Defyndd gorau o'r iaith Gymraeg
Enillwyd Canmoliaeth Uchel am ein gwaith Datblygu Cymunedol – Gwobrau Elusennau Cymru
Rhestr fer am Menter Gorau i hybu Merched mewn Gweithgaredd Corfforol yng ngwobrau Cymdeithas Chwaraeon Cymru 2023
Ennillwyr gwobr Cenedlaethau yn Gweithio Gyda'i Gilydd 2023 am brosiect Adeiladu Cychod Swydd Ayr
Ennillwyr Ymroddiad Gorau i'r Iaith Gymraeg yng ngwobrau Cymdeithas Chwaraeon Cymru 2024