Dilynwch Ni ar Ein Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio i gefnogi pobl Cymru a gweddill y DU i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel gweithgaredd gydol oes

Ymunwch â ni i helpu creu cyfleoedd yn eich ardal
Ymunwch â Ni
Gwobrau & Chydnabyddiaethau
Gwborau Chwareon BBC Cymru - Sefydliad y Flwyddyn
'Gwobr Cymryd Rhan Mewn ac Ymwneud gyda Chwaraeon’ Gwobrau Addysg Awyr Agored Cychwynnol y DU gyfan
Achrediad Insport Arian Chwaraeon Anabledd Cymru
Enillwyd Canmoliaeth Uchel am ein gwaith Datblygu Cymunedol – Gwobrau Elusennau Cymru