Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn elusen gymunedol sy’n newid bywydau drwy weithgareddau awyr agored; ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, addysgu, cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth, gan wella iechyd, lles cymdeithasol ac economaidd.

Os hoffech ddweud eich dweud am bolisi ac arfer gorau ac eisiau helpu i godi proffil cyfleoedd gweithgareddau awyr agored yn eich ardal, yna gallwch ymuno â’r Bartneriaeth Awyr Agored.

 

Dyma’r mathau o aelodaeth sydd ar gael;
Aelodaeth Unigol
Aelodaeth Rhanddeiliaid
Aelodaeth Anrhydeddus
Ymholiadau Aelodaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’r mathau uchod o aelodaeth, cysylltwch â ni am ffurflen gais trwy ebostio;

gwybodaeth@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Os ydych yn aelod o glwb cymunedol sy’n chwilio am gefnogaeth i wneud cwrs, siaradwch â’ch clwb. Gellir cael rhagor o wybodaeth am gefnogaeth i glybiau yma: