Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yn Cumbria gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Claire Bryant - Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored

Claire Bryant yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Cumbria. Mae’n cwmpasu Coastal Cumbria (Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd a’r cyrion gorllewinol).

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech wybod mwy neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â Claire ar 07516 507357 neu claire.bryant@outdoorpartnership.co.uk.