Mae Addysg Antur yn ymwneud â datblygu a chefnogi ysgolion yng Nghymru yn benodol ac yn cyd-fynd â Chwricwlwm i Gymru 2020.

Ei nod yw cysylltu Addysg Antur a gweithgareddau awyr agored anturus. Ei nod hefyd yw cysylltu’r rhain gyda dealltwriaeth a gwerthfawrogiad y dysgwr gyda’u cynefin.

Addysg Awyr Agored o'r Ansawdd Uchaf
Fframwaith Addysg Antur