Gofynnwn i glybiau sy'n gysylltiedig â ni weithredu i safonau gofynnol eu Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Rydym yn annog unrhyw gyfranogwyr posibl a hoffai gymryd rhan i ddefnyddio eu synnwyr eu hunain wrth ymuno â chlwb. Dylai darpar aelodau neu rieni/gwarcheidwaid darpar aelodau iau sicrhau eu hunain bod trefniadau priodol yn eu lle.
123