Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yng Nganolbarth Cymru gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Bethan Logan - Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Canolbarth Cymru

Bethan Logan yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yng Nganolbarth Cymru. Mae wedi’i lleoli yn rhithiol ac mae’n gweithio ar draws Powy a Cerdigion.

Beth ydym wedi ei gyflawni hyd yn hyn?

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn weithgar yn rhanbarth Gwent ers Gorffennaf 2021. Dyma rai o’n cyflawniadau hyd yma:

Antur i Bawb

Gan weithio gyda darparwyr lleol, mae prosiectau amrywiol wedi’u sefydlu i wella mynediad i’r awyr agored i bobl ag anableddau a chyflyrau iechyd cronig. Y gweithgareddau mwyaf poblogaidd hyd yma fu gweithgareddau dringo cynhwysol a beicio cynhwysol. Gwyliwch y gofod hwn ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol.

Addysg Hyfforddwyr

Un o’r ffyrdd gorau o fynd i weithgareddau awyr agored yw drwy eich clwb lleol. Rydym yn cefnogi clybiau gweithgareddau lleol gydag addysg hyfforddwyr i’w gwirfoddolwyr oherwydd gwyddom y mae’r gwaith caled a’r ymroddiad y mae cymaint o bobl yn eu rhoi drwy wirfoddoli eu hamser a’u hegni bob wythnos yn mor bwysig.

Hyd yn hyn, rydym wedi cefnogi gwirfoddolwyr o glybiau padlo, dringo, beicio cynhwysol a phadlfyrddio ledled Canolbarth Cymru i ennill cymwysterau Cymorth Cyntaf ac addysg hyfforddwyr sy’n benodol i ddisgyblaeth.

I gael gwybod mwy, dilynwch y ddolen hon.

Bant â ni! Rhaglen Gymraeg

Newydd ar gyfer 2022, y Bant â ni! prosiect yn bartneriaeth rhwng Canolbarth Cymru ac Ardal Bae Abertawe i ddatblygu rhwydwaith o hyfforddwyr awyr agored Cymraeg eu hiaith yn y rhanbarth.

Nod y prosiect yw cefnogi hyfforddwyr sy’n dysgu Cymraeg i godi hyder yn arwain gweithgareddau awyr agored drwy gyfrwng y Gymraeg drwy sesiynau ymarferol mewn cyd-destunau awyr agored go iawn yn ogystal â chefnogi siaradwyr Cymraeg sydd â diddordeb ar yr awyr agored i ymuno â’r maes awyr agored.

Roedd ein sesiwn gyntaf, padlfyrddio a pizza yn Llandysul, yn llwyddiant mawr. Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan.

Gaeaf Llawn Lles

Roedd cronfa o Lywodraeth Cymru yn galluogi amrywiaeth o sesiynau blasu gael eu cynnal o amgylch Powys a Cheredigion ar gyfer plant dan 25 oed yn ystod Gaeaf 2022. Wnaeth bron i 200 o pobl cymryd rhan mewn deg gwahanol gweithgaredd.

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech wybod mwy neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â Bethan ar 07706734285 neu bethan.logan@outdoorpartnership.co.uk.