Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yn Ardal Bae Abertawe gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Sioned Thomas - Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ardal Bae Abertawe

Sioned Thomas yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yn Ardal Bae Abertawe. Mae wedi’i lleoli yn rhithiol ac mae’n gweithio ar draws Sir Gaerfyrddin, Neath Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro.

Instagram Bae Abertawe

Beth ydym wedi ei gyflawni hyd yn hyn?

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn weithgar yn rhanbarth Bae Abertawe ers Gorffennaf 2021. Dyma rai o’n cyflawniadau hyd yma:

Antur y Ferch Hon

Hyd yn hyn rydym wedi trefnu dros 10 sesiwn i Ferched a Genethod o fewn rhanbarth Bae Abertawe

Mae hyn wedi rhoi’r cyfle i ferched a genethod roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau awyr agored gwahanol gan gynnwys Hwylfyrddio, Nofio Gwyllt, Darllen Mapiau a Mordwyo, a Phadlfyrddio

Gweithgareddau ar Lawr Gwlad

Rydym wedi darparu cyfleoedd i bobl ifanc roi cynnig ar amrywiaeth eang o Weithgareddau Awyr Agored yn eu hardaloedd lleol gan gynnwys Nofio Gwyllt, Chwilota mewn Pyllau Glan Môr, Coedwriaeth a sgiliau Darllen Map a Mordwyo.

Addysg Hyfforddwyr

Mae dros 10 o glybiau wedi ymuno â’n Rhaglen Addysg Hyfforddwyr sydd wedi cefnogi dros 20 o wirfoddolwyr anhygoel o fewn clybiau gweithgareddau awyr agored yr ardal gan gynnwys Clybiau Achub Bywyd Syrffio, Padlo, a Hwylio.

I gael gwybod mwy, dilynwch y ddolen hon.

Bant â ni! Rhaglen Gymraeg

Newydd ar gyfer 2022, y Bant â ni! prosiect yn bartneriaeth rhwng Canolbarth Cymru ac Ardal Bae Abertawe i ddatblygu rhwydwaith o hyfforddwyr awyr agored Cymraeg eu hiaith yn y rhanbarth.

Nod y prosiect yw cefnogi hyfforddwyr sy’n dysgu Cymraeg i godi hyder yn arwain gweithgareddau awyr agored drwy gyfrwng y Gymraeg drwy sesiynau ymarferol mewn cyd-destunau awyr agored go iawn yn ogystal â chefnogi siaradwyr Cymraeg sydd â diddordeb ar yr awyr agored i ymuno â’r maes awyr agored.

Roedd ein sesiwn gyntaf, padlfyrddio a pizza yn Llandysul, yn llwyddiant mawr. Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan.

Dewch a'ch Dyn - Sesiynau Dynion

Rydym wedi lawnsio sesiynnau i ddynion yma yn rhanbarth Bae Abertawe!

Hyd yma rydym wedi cynnal sesiynnau mewn rafftio, ceufadu a nofio awyr agored.

Bydd mwy o sesiynnau yn dilyn felly cadwch olwg allan!

 

 

Sesiynnau Diogelwch Dŵr

Mae misoedd oer y gaeaf wedi bod yn gyfle gwych i gynnal i gynnal sesiynnau Diogelwch Dŵr.

Cynhaliwyd sesiynnau Achub a Diogelwch Padlfyrddio, ac mae cynlluniau ar y gweill i gynnal sesiynnau Nofio Diogel/Swim Safe yn y dyfodol.

Peilot Presgripsiwn Cymdeithasol (Cynllun Tir i'r Dŵr)

Cynllun 5 wythnos, yn cyflwyno pobl ifanc o Adferiad (tim EIP) i’r Dŵr a’r Tir.

Buom yn darganfod y môr, llwybrau arfordir, rhaeadrau a coedydd.

Daeth tim rhaglen Coast and Country o ITV Cymru i ymuno â ni am ddiwrnod i gael blas ar ein cynllun!

Gwyliwch ein fideo yma:

ITV Coast and Country
Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech wybod mwy neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â Sioned ar 07706735791 neu sioned.thomas@outdoorpartnership.co.uk.