Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yn Ardal Bae Abertawe gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Sioned Thomas - Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ardal Bae Abertawe

Sioned Thomas yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yn Ardal Bae Abertawe. Mae wedi’i lleoli yn rhithiol ac mae’n gweithio ar draws Sir Gaerfyrddin, Neath Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro.

Beth ydym wedi ei gyflawni hyd yn hyn?

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn weithgar yn rhanbarth Gwent ers Gorffennaf 2021. Dyma rai o’n cyflawniadau hyd yma:

Gweithgareddau ar Lawr Gwlad

Rydym wedi darparu cyfleoedd i bobl ifanc roi cynnig ar amrywiaeth eang o Weithgareddau Awyr Agored yn eu hardaloedd lleol gan gynnwys Nofio Gwyllt, Chwilota mewn Pyllau Glan Môr, Coedwriaeth a sgiliau Darllen Map a Mordwyo.

Addysg Hyfforddwyr

Mae dros 10 o glybiau wedi ymuno â’n Rhaglen Addysg Hyfforddwyr sydd wedi cefnogi dros 20 o wirfoddolwyr anhygoel o fewn clybiau gweithgareddau awyr agored yr ardal gan gynnwys Clybiau Achub Bywyd Syrffio, Padlo, a Hwylio.

Os hoffech wybod mwy neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â Sioned ar 07706735791 neu sioned.thomas@outdoorpartnership.co.uk.

Awyddus i gymryd rhan?