Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yn Swydd Ayr gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Vincent McWhirter - Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored

Vincent McWhirter yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ayrshire. Mae wedi’i leoli o fewn Tîm Cymorth Awyr Agored Dysgu Cyngor Dwyrain Swydd Ayrshire (@eacLOST) ar Gampws Sant Joseff yng Nghilmarnock ac mae’n gwasanaethu swydd Ayrshire i gyd.

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech wybod mwy neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â Vincent ar 07592 042 118 neu vincent.mcwhirter@outdoorpartnership.co.uk.