Mae’r Rhaglen Llwybrau i Waith wedi’i hanelu at bobl sy’n manteisio ar weithgareddau awyr agored am y tro cyntaf neu sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol a/neu broffesiynol, gan arwain at ffordd o fyw, gwirfoddoli a chyflogaeth fwy egnïol.

Ein Cefnogaeth

Rydym yn cynnig cyngor a gwybodaeth am gyrsiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, Cynlluniau Hyfforddeion, cyfleoedd gwirfoddol a chyflogaeth yng Ngogledd Cymru a’r DU. Os ydych yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar yna efallai y gallwn eich cefnogi.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Simon Jones ar 07736 456951 neu simon.jones@outdoorpartnership.co.uk.

Llwybrau i Waith