Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yng Nganolbarth De Cymru gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Leila Connolly - Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored Canolbarth De Cymru

Leila Connolly yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yng Nganolbarth De Cymru. Mae wedi’i lleoli yn rhithiol ac mae’n gweithio ar draws Caerdydd, Penybont, Merthyr, Rhondda Cynon Taf and Bro Morgannwg.

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech wybod mwy neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â Leila ar 07872851395 neu leila.connolly@outdoorpartnership.co.uk.