Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yng Nganolbarth De Cymru gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Leila Connolly - Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored Canolbarth De Cymru

Leila Connolly yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yng Nganolbarth De Cymru. Mae’n gweithio ar draws Caerdydd, Penybont, Merthyr, Rhondda Cynon Taf and Bro Morgannwg.

Gallwch weld yr holl sy’n mynd ymlaen yn yr ardaloedd yma drwy ddilyn Leila ar y cyfryngau cymdeithasol:

https://twitter.com/connolly_leila

https://www.instagram.com/csw_top/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071070867184

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn weithredol yng Nghanolbarth De Cymru ers Gorffennaf 2021.

Dyma grynodeb o’r hyn sydd wedi ei gyflawni ers hynny:

Hyfforddiant Addysg Gwirfoddolwyr

Mae’r rhaglen Hyfforddiant Addysg Gwirfoddolwyr wedi cefnogi gwirfoddolwyr arbennig mewn clybiau awyr agored yn y rhanbarth.

Rydym wedi ariannu gwirfoddolwyr i wneud cyrsiau ac ennill cymhwysterau i ddatblygu eu clybiau, Mae hyn yn golygu fod y clybiau wedyn yn cynnig cyfleoedd i’r gymuned leol i gymeryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Rydym hefyd wedi cefnogi clybiau i ymgeisio am grantiau eraill i ddiweddaru offer y clwb a gallu derbyn mwy o aelodau i’r clwb.

Llwybrau i Waith

Mae nifer o gyrsiau Llwybrau i Waith wedi eu cynnal yn y rhanbarth.

Mae’r cyrsiau yn rhoi cyfleoedd i’r cyfranogwyr roi cynnig ar weithgareddau awyr agored ynghyd a hyfforddiant a cymhwysterau.

Cyfleoedd i bawb

Ynghyd a’r cynlluniau ffurfiol, rydym wedi darparu cyfleoedd i bobol o bob oed a gallu i gymeryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored ar draws ardal Canolbarth De Cymru.

Bu cyfleoedd i syrffio, beicio mynydd, dringo, padlfyrddio, caiacio a sesiynnau bywyd gwyllt.

Antur i Bawb

Mae ein cynllun Antur i Bawb wedi darparu cyfleoedd i unigolion gyda nam symudedd a cyflyrau niwroamrywiaeth i roi cynnig ar amrywiol weithgareddau awyr agored.

Mae rhain yn cynnwys gweithgareddau padlo, dringo dan do a thu allan, ac mae digon mwy i ddod!

Antur y Ferch Hon

Mae Antur y Ferch hon wedi lawnsio yn yr ardal!

Hyd yn hyn mae’r rhaglen wedi cynnig cyfleoedd i ferched gymeryd rhan mewn gwiethgareddau fel dringo, nofio awyr agored, gweithgareddau padlo, padlfyrddio a beicio mynydd.

 

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech chi wybod mwy, neu os ydych yn glwb gweithgareddau awyr agored ac fe hoffech ddarganfod mwy, gallwch gysylltu gyda Leila ar 07872851395 neu leila.connolly@outdoorpartnership.co.uk.