Mae ein Rhaglen Datblygu Cymunedol yn cael ei arwain gan ein Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ac mae’n ysbrydoli miloedd o blant, pobl ifanc ac oedolion i ymgymryd â gweithgareddau awyr agored fel gweithgaredd gydol oes drwy gynnal sesiynau blasu, sesiynau datblygu, gŵyliau a digwyddiadau.

Llwybr i Weithgaredd Awyr Agored

Mae ein swyddogion yn gweithio o fewn eu rhanbarth i sicrhau bod cysylltiadau rhwng ysgolion a chlybiau cymunedol a bod llwybrau clir i unrhyw un o bob oed a gallu gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored. Mae’r clybiau hyn yn rhoi cyfle rheolaidd i filoedd o bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn eu cymunedau, gan wella eu hiechyd personol a’u lles cymdeithasol.