Mae y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yng Nghymru gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.
Gogledd Cymru - Conwy

Roger Pierce yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Yng Nghonwy. Mae wedi’i leoli o fewn tîm Ffit Conwy ac mae yn gweithio ar draws Conwy gyfan. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Roger.

Gogledd Cymru - Gwynedd

Tomos Lloyd yw Ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd. Mae wedi’i leoli o fewn tîm Byw’n Iach ac mae yn gweithio ar draws Gwynedd gyfan. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Tomos.

Mae ardaloedd Ynys Môn a Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd.

Canolbarth De Cymru
Canolbarth Cymru
Gwent
Ardal Bae Abertawe