Mae y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yng Ngogledd Cymru gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gogledd Cymru

Zac Pierce yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yn Ngogledd Cymru. Mae’n gweithio dros ardaloedd Sir Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Mon.

Gallwch gysylltu gyda Zac ar 07742 875852 neu zac.pierce@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Conwy

Roger Pierce yw’r Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yng Nghonwy. Mae wedi’i leoli o fewn tîm hamdden awdurdod lleol Ffit Conwy ac mae yn gweithio ar draws Conwy gyfan.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Roger yn uniongyrchol ar  07701 004816 neu roger.pierce@conwy.gov.uk

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd

Tomos Lloyd yw’r Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd. Mae wedi’i leoli o fewn tîm hamdden awdurdod lleol Byw’n Iach ac mae yn gweithio ar draws Gwynedd gyfan.

I ddarllen mwy am beth sy’n mynd ymlaen yng Ngwynedd, dilynwch y linc isod:

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn

Gwenno Pritchard yw’r Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ar Ynys Môn. Mae wedi ei lleoli o fewn tîm hamdden awdurdod lleol Môn Actif ac mae yn gweithio ar draws Ynys Môn gyfan.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Gwenno yn uniongyrchol ar 07816169278 neu  GwennoPritchard@ynysmon.llyw.cymru