Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio yn barhaol i wella ein gwaith a datblygu ein hunain.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio drwy yr achrediadau canlynol;

  • Insport Aur

  • Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

  • Cynnig Cymraeg

Achrediadau
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr
Darganfyddwch fwy am y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr a sut rydym yn ymdrechu i ddatblygu cyfleoedd i ofalwyr i gael profi gweithgareddau awyr agroed.
Insport Aur Chwaraeon Anabledd Cymru
Y Bartneriaeth Awyr Agored oedd y sefydliad tryddydd sector cyntaf yng Nghymru i gyrraedd achrediad Insport Arian. Darganfyddwch sut rydym nawr yn anelu tuag at Aur.
Cynnig Cymraeg
Cynnig Cymraeg yw'r cydnabyddiaeth gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg, sy'n cael ei roi i sefydliadau gyda cynllun cryf am eu darpariaeth Gymraeg ac yn dathlu hyn.

Fel sefydliad rydym wedi ennill nifer o wobrau a cydnabyddiaeth am ein gwaith mewn cymunedau ar draws Gymru a rhannau eraill o’r DU.

Gwobrau
Gwobrau Chwaraeon Cymru
Ymroddiad Gorau i'r Iaith Gymraeg 2024 - ENNILLWYR
Gwobrau Cenedlaethau yn Gweithio Gyda'i Gilydd
Prosiect Adeiladu Cychod Swydd Ayr 2023 - ENNILLWYR
Gwobrau Chwaraeon BBC Cymru
Sefydliad y Flwyddyn 2018 - ENNILLWYR