Swydd Ayr

Vincent McWhirter

Mae Vincent yn ymuno â’r tîm gyda dros 12 mlynedd o brofiad o weithio ar y rhaglen Gwobr Dug Caeredin fel Swyddog Datblygu a rheolwr DC ar gyfer Cyngor De Ayrshire yn yr Alban.

Cyn hyn bu Vincent yn gweithio fel gweithiwr cymunedol mewn ysgolion cynradd yn ogystal â gweithio yn y maes hamdden a datblygu chwaraeon.

Mae Vincent yn edrych ymlaen at weithio ar draws y tri awdurdod lleol yn Ayrshire i ddatblygu’r rhaglen “Drysau i’r Awyr Agored” drwy ddatblygu gweithgareddau awyr agored a chefnogi clybiau, ysgolion a grwpiau ieuenctid ar draws y sir.

Mae wedi bod yn aelod o’r RNLI gyda bad achub Troon dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae’n llongwr, rhwyfwr a cherddwr brwd ac mae ganddo gymhwyster Arweinydd Grwpiau Cerdded a chymhwyster morwr arfordirol yr RYA.

Mae Vincent ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad ar y ddarpariaeth bresennol yn yr ardal er mwyn creu rhaglen gwaith i’r dyfodol.

Os hoffech chi wybod mwy, neu yn glwb gweithgareddau awyr agored fysa’n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â Vincent ar 07592 042 118 neu vincent.mcwhirter@outdoorpartnership.co.uk.

Rhestr Clybiau

Partner and Stakeholder List

Ayrshire Facebook