Lawnsiodd y Bartneriaeth Awyr Agored y rhaglen Antur y Ferch Hon yn 2015 i geisio ysbrydoli mwy o ferched o Ogledd Orllewin Cymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored am resymau iechyd, cymdeithasol ac economaidd.

Erbyn hyn, rydym wedi ehangu ein gwaith i’n holl ardaloedd.
Ynglŷn â’r Cynllun

Rydym yn ysbrydoli merched i fod yn actif drwy gynnal sesiynau gweithgareddau cyfeillgar a chymdeithasol, gan gynnwys dringo, cerdded, caiacio, canŵio,beicio mynydd, sgïo, syrffio, nofio mewn dŵr agored a rhedeg mewn coedwigoedd ac ar fynyddoedd.

Cymerwch ran yn yr hwyl

Mae’r sesiynau yma yn llawn hwyl, yn ddiogel, ac yn addas a gyfer pawb. Maen’t yn cael eu harwain gan hyfforddwyr ac arweinwyr profiadol. Gallwch ymuno yn yr hwyl, tra’n codi eich hyder, gwella’ch ffitrwydd a gwneud ffrindiau newydd. Bydd gweithgareddau a cyfleoedd yn cael eu hysbysebu trwy ein grŵp facebook.

https://www.facebook.com/groups/thisgirlsadventure

“I have found the womens only surfing sessions amazing in so many ways. Being with a group of females to learn a new sport has been such a relaxed atmosphere and taken away some of the potential embarrassment or competition mixed gender groups can create. It is safe to say, although a beginner, I am now a surfer and will be continuing and getting my kids involved too. What a great experience!”
Lisa Edwards
Syrffio i Ddechreuwyr Antur y Ferch Hon