Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Gwirfoddolwyr/Hyfforddiant

Nod y Bartneriaeth Awyr Agored yw recriwtio 200 o wirfoddolwyr newydd erbyn diwedd 2016.

Gall unrhyw un â brwdfrydedd a diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored fod yn rhan o’r 200 yma. Bydd yr holl wirfoddolwyr yn cael y budd o gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Yn ogystal â hyn, gallwch gymryd mantais o fuddion y Bartneriaeth Awyr Agored, gan gynnwys cyrsiau mentora ac addysg hyfforddiant cymorthdaledig, gwahoddiad i’n gŵyl awyr agored flynyddol, cyfle i gael eich enwebu ar gyfer ein gwobrau gwirfoddolwr, llwybr at waith a gostyngiad mewn nifer o siopau manwerthu lleol.

Darllenwch resymau gan eraill dros wirfoddoli